Українська (Україна)RussianEnglish (United Kingdom)

Системи точного землеробства

Прилади Yara N-Тестер та Yara N-Сенсор використовуються для встановлення доцільності внесення азотних добрив протягом вегетаційного періоду культур та визначення їх кількості на кожній окремій ділянці поля.

N-tester прилад для вимірювання
потреби рослини в азоті
N-sensor прилад для диференційованого
внесення азоту